home
  over
  artikelen
  mediation
  contact

  Echtscheiding en het ouderschapsplan.

  Gehuwde ouders hebben samen het gezag over hun kinderen. Als zij besluiten te scheiden, dan verandert dat niet. In uitzonderingsgevallen kan de rechter bepalen dat gezamenlijk gezag niet mogelijk is. Of niet in het belang van het kind. Dat kan het geval zijn als de communicatie tussen de ouders zo slecht is dat het kind als het ware klem zit.
  Ouders die willen scheiden zijn sinds vorig jaar verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Zij moeten dat aan de rechter voorleggen. Dat moet niet alleen als de ouders de rechter samen vragen om de scheiding uit te spreken. Het moet ook als één partij dat vraagt. Het laatste gebeurt vaak in een situatie waarin de ouders onderling geen goede communicatie meer hebben. Ook in dat geval moeten zij samen een ouderschapsplan opstellen. Als dat echt niet kan, kan de rechter zelf een ouderschapsregeling vaststellen. Dat zal echter alleen gebeuren als de ouders goede argumenten aanvoeren voor het ontbreken van hun eigen regeling. In het ouderschapsplan leggen de ouders vast hoe zij het kind op de hoogte hebben gesteld van de scheiding en hoe het daarop heeft gereageerd. Ook beschrijven zij de afspraken die zij over het kind hebben gemaakt. Dan gaat het om de verdeling van de zorgtaken, het onderling contact, de plaats waar het kind zijn hoofdverblijf heeft, de onderhoudsbijdrage en de manier waarop belangrijke beslissingen voor het kind worden genomen.

  Mediation kan een goede hulp zijn bij het regelen van alles wat bij een scheiding komt kijken.
  Samen trouwen, samen scheiden. En als dat nodig is met hulp van een onpartijdige scheidingsbemiddelaar. Op vandenbrink@VDBmediation.nl kunt u uw vragen over echtscheiding stellen.

  Mr E.W. van den Brink is scheidingsbemiddelaar en familierechtadvocaat. Tel: 0299-404866